οραμα - αποστολη - αρχεσ καθοδηγησης

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Η Παιδεία φαίνεται να είναι σήμερα λιγότερο αποτελεσματική στο να θίγει τα καυτά κοινωνικά ζητήματα, να συμβάλλει στην αλλαγή και στην ανάπτυξη της Κοινωνίας.

Η ισοπεδωτική προσέγγιση της Παιδείας με τις διαδοχικές ριζικές, ριζοσπαστικές ή επαναστατικές αλλαγές, όπως τιτλοφορήθηκαν αυτές κατά καιρούς και την κατέστησαν ένα σύγχρονο «γεφύρι της Άρτας», το μόνο που κατάφερε είναι να κάνει την αριστεία ένα πουκάμισο αδειανό και την πρόοδο να είναι συνυφασμένη με τις ιδεολογικές ορέξεις των εκάστοτε κυβερνώντων.

Η έλλειψη σαφούς και μακρόπνοου στρατηγικού στόχου και προσανατολισμού και η επιθυμία για ευημερία χωρίς συνεχή προσπάθεια και σκληρή δουλειά δημιούργησαν συνθήκες συντεχνιακής λογικής και ραστώνης.

Η έλλειψη ισονομίας και ο προστατευτισμός μαζί με τις λοιπές παθογένειες της Οικονομίας, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης στη σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία μάς οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση και θα συνεχίσουν να μειώνουν το βιοτικό μας επίπεδο οδηγώντας σε έλλειψη κοινωνικής συνοχής και πιθανόν στη βία.

 

οραμα

 

Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης γνώσης είναι σήμερα αδήριτη ανάγκη και αποτελεί πρωταρχικό μου μέλημα. Δίνω έμφαση στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων με γνώμονα αυτοί να καταστούν επιστήμονες και επαγγελματίες χρήσιμοι τόσο για την Κοινωνία όσο και για τον παραγωγικό ιστό της χώρας.  Μέσα από διδασκαλία και καθοδήγηση (“mentoring & coaching”) αναδεικνύω την κριτική θεώρηση, τη δημιουργικότητα και την απελευθέρωση της φαντασίας, της ανεξαρτησίας, της αυτενέργειας, της υπευθυνότητας και της ηγεσίας. Παράλληλα, καλλιεργώ στους σπουδαστές την κουλτούρα της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης. Τεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία και η παρουσίαση τεχνικών, θεωρητικών εννοιών και ανεξάρτητων επιστημονικών εργασιών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής διαδικασίας, ώστε οι σημερινοί φοιτητές να μετεξελιχθούν στους αυριανούς υπεύθυνους επαγγελματίες μηχανικούς, επιστήμονες και χρήσιμους πολίτες.

Η διεπιστημονικότητα, η αναγκαία εξωστρέφεια, η κατανόηση της εξέλιξης της τεχνολογίας μέσω της καινοτομίας, η φιλοσοφία της επιστήμης, η αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς της τεχνολογικής εξέλιξης, η αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της τεχνολογίας και η διασύνδεση με τη Βιομηχανία αποτελούν συνταγή επιτυχίας για την εκπαίδευση νέων μηχανικών.

To υψηλό επίπεδο στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στη διδασκαλία αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές μου.

αποστολη

 

Η διενέργεια έρευνας με διεθνή απήχηση - αναγνώριση και η διεξαγωγή διδασκαλίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αποτελούν προσωπική μου δέσμευση.

Η επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική μου δραστηριοποίηση  αποσκοπεί σε οφέλη για την Κοινωνία, τη Βιομηχανία, την Πολιτεία και τους Πολίτες.

Κρίσιμοι τομείς ενδιαφέροντος και στρατηγικοί στόχοι:

• Διάχυση της γνώσης και υποστήριξη της Κοινωνίας

• Εκπαίδευση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού

•Διεπιστημονική συνεργασία, συνέργειες με τη Βιομηχανία και τους Κοινωνικούς Φορείς

• Στήριξη της Ελληνικής Βιομηχανίας και της Ελληνικής Παραγωγής

• Εκσυγχρονισμός δομών και ψηφιοποίηση

• Σχεδιασμός νέων υλικών/κραμάτων, βελτιστοποίηση διεργασιών/κατεργασιών

• Ελαχιστοποίηση αποβλήτων κατά τη βιομηχανική παραγωγή και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με στόχο τη βιομηχανική παραγωγή μηδενικών αποβλήτων και σεβασμό στο Περιβάλλον

• Μέγιστη δυνατή ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών προς διασφάλιση κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών

Η διεπιστημονικότητα, η αναγκαία εξωστρέφεια, η κατανόηση της εξέλιξης της τεχνολογίας μέσω της καινοτομίας, η φιλοσοφία της επιστήμης, η αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς της τεχνολογικής εξέλιξης, η αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της τεχνολογίας και η διασύνδεση με τη Βιομηχανία αποτελούν συνταγή επιτυχίας για την εκπαίδευση νέων μηχανικών.

Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης γνώσης είναι σήμερα αδήριτη ανάγκη και αποτελεί πρωταρχικό μου μέλημα. Δίνω έμφαση στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων με γνώμονα αυτοί να καταστούν επιστήμονες και επαγγελματίες χρήσιμοι τόσο για την Κοινωνία όσο και για τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Μέσα από διδασκαλία και καθοδήγηση (“mentoring & coaching”) αναδεικνύω την κριτική θεώρηση, τη δημιουργικότητα και την απελευθέρωση της φαντασίας, της ανεξαρτησίας, της αυτενέργειας, της υπευθυνότητας και της ηγεσίας. Παράλληλα, καλλιεργώ στους σπουδαστές την κουλτούρα της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης. Τεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία και η παρουσίαση τεχνικών, θεωρητικών εννοιών και ανεξάρτητων επιστημονικών εργασιών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής διαδικασίας, ώστε οι σημερινοί φοιτητές να μετεξελιχθούν στους αυριανούς υπεύθυνους επαγγελματίες μηχανικούς, επιστήμονες και χρήσιμους πολίτες.

To υψηλό επίπεδο στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στη διδασκαλία αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές μου.

 

αρχεσ καθοδηγησησ

Οι κατωτέρω αναφερόμενες αρχές αποσκοπούν στην καθοδήγηση των φοιτητών κατά την προσπάθειά τους για απόκτηση γνώσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και αναζήτησης επαγγελματικού προσανατολισμού στον χώρο της «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών», της Βιομηχανίας και των σύγχρονων τεχνικών επαγγελμάτων:

  • Πρόσδοση ικανής και ουσιαστικής γνώσης των βασικών επιστημονικών αρχών

  • Δικτύωση με Πανεπιστήμια, Βιομηχανία, Εταιρείες, Κοινωνικούς Φορείς, Κρατικές Ερευνητικές και λοιπές Δομές στην Ελλάδα και τη διεθνή σκηνή

  • Εκπαίδευση των φοιτητών με στόχο την απόκτηση/βελτίωση δεξιοτήτων, όπως ο σχεδιασμός, η κριτική θεώρηση, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, η κατάρτιση και παρουσίαση τεχνικών εκθέσεων, η ομαδική εργασία, η συνεργασία, η αναζήτηση πληροφορίας και γνώσης επιστημονικού και τεχνικού ενδιαφέροντος

  • Κριτική θεώρηση στην επιλογή μεθόδων παραγωγής, κατεργασίας, διαμόρφωσης, σύνδεσης και συγκόλλησης

  • Συσχέτιση δομής-ιδιοτήτων υλικών, διεύρυνση της γνώσης σχεδιασμού και επιλογής τους με γνώμονα τις απαιτήσεις λειτουργίας και τους περιορισμούς, που προκύπτουν από παράγοντες κατά τη λειτουργία τους ή από το περιβάλλον

  • Εμβάθυνση στον χαρακτηρισμό της μικροδομής και νανο-δομής των υλικών, στον έλεγχο των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, στις επιπτώσεις στον άνθρωπο και στην Οικονομία