χορηγoς επικοινωνiας
Job fair athens

Η πλατφόρμα “synergeies.com” είναι χορηγός επικοινωνίας της δράσης “Job Fair Athens”, μιας πρωτοβουλίας νέων, εθελοντών, φοιτητών και αποφοίτων, που σε ετήσια βάση διοργανώνει μία διημερίδα καριέρας με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

11 - 12 Απριλίου 2019, Ζάππειον Μέγαρο, Αθήνα 11 - 12 April 2019, Zappeion Megaron, Athens

11 - 12 Απριλίου 2019, Ζάππειον Μέγαρο, Αθήνα 11 - 12 April 2019, Zappeion Megaron, Athens