Η ομάδα RadiNOx στελεχώνεται από φοιτητές διαφορετικών σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτή η ποικιλία ειδικοτήτων αποτελεί ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας και της άρτιας συνεργασίας των μελών μεταξύ τους καθώς τα καθήκοντα ανατίθενται συναρτήσει των ειδικοτήτων και των ενδιαφερόντων του καθενός. Ωστόσο, όλα τα μέλη της ομάδας συνδράμουν στην κατασκευή του δορυφόρου προκειμένου οι προκλήσεις να αντιμετωπιστούν συλλογικά και όλοι να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και ικανότητες μέσω πρωτόγνωρων εμπειριών.

andreas.jpg

Αντρέας Μητακίδης

Σχολή ΗΜΜΥ - ΕΜΠ

dimos.jpg

Δημοσθένης Στάβαρης

Σχολή ΗΜΜΥ - ΕΜΠ

IMG_8875.jpg

Λάζαρος Στρακόση

Σχολή ΗΜΜΥ - ΕΜΠ

and.jpg

Ανδρέας Ντούκλιας

Σχολή Ναυπηγών - ΕΜΠ

bill.jpg

Βασίλης Σταυρόπουλος

Σχολή ΗΜΜΥ - ΕΜΠ

manth.jpg

Μάνθος Κωτσιόπουλος

Σχολή ΜΜΜ - ΕΜΠ

Πατώντας σε αυτό το link μας υποστηρίζεται ενεργά https://cansat.gr/?utm_source=radinox


Υποστηριξη

Η αποστολή της ομάδας RadiNOx δε θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνεχή και άρτια υποστήριξη του Dr.-Ing. Σπύρου Παπαευθυμίου της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της ομάδας του. Σε κάθε βήμα της σχεδίασης και της ανάπτυξης του δορυφόρου συμβουλεύουν ενεργά και συμβάλλουν στην ορθή λήψη καίριων αποφάσεων ενώ παράλληλα υποστηρίζουν, μέσω των εργαστηριών, υλικοτεχνικά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο ποιότητας του τελικού δορυφόρου.

Funding Delivery (2).jpg