Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην ομάδα RadiNOx. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα κάνοντας χρήση της παρακάτω φόρμας ή στέλνοντας ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radinox.contact@gmail.com

Όνομα/Ονομασία Εταιρείας *
Όνομα/Ονομασία Εταιρείας

Πατώντας σε αυτό το link μας υποστηρίζεται ενεργά https://cansat.gr/?utm_source=radinox